Wyłonienie wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kwalifikacyjny kurs zawodowy: asystent osoby niepełnosprawnej:

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wyłonienie wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kwalifikacyjny kurs zawodowy: krawiec

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wyłonienie wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kwalifikacyjny kurs zawodowy: ślusarz

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy (dla części I)

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy (dla części II)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wyłonienie wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kwalifikacyjny kurs zawodowy: stolarz

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy (dla części I)

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy (dla części II)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wynajem sal szkoleniowych do przeprowadzenia zajęć: kwalifikacyjny kurs zawodowy – stolarz:

Zapytanie ofertowe

 

Wynajem sal szkoleniowych do przeprowadzenia zajęć: kwalifikacyjny kurs zawodowy – asystent osoby niepełnosprawnej:

Zapytanie ofertowe

 

Wynajem sal szkoleniowych do przeprowadzenia zajęć: kwalifikacyjny kurs zawodowy – krawiec:

Zapytanie ofertowe

 

Wynajem sal szkoleniowych do przeprowadzenia zajęć: kwalifikacyjny kurs zawodowy – ślusarz:

Zapytanie ofertowe

 

Zakup literatury fachowej (podręczników):

Zapytanie ofertowe

 

Zakup materiałów dydaktycznych:

Zapytanie ofertowe

 

Przeprowadzenia egzaminu przed właściwą instytucją: kwalifikacyjny kurs zawodowy – asystent osoby niepełnosprawnej:

Zapytanie ofertowe