Doradztwo zawodowe:

Zapytanie ofertowe (z dnia 16.09.2019)

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

 

Wsparcie psychologiczne:

Zapytanie ofertowe (z dnia 16.09.2019)

zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Pracownik administracyjno-gospodarczy z uprawnieniami do 1 kv:

Zapytanie ofertowe – Pracownik administracyjno-gospodarczy z uprawnieniami do 1 kv (z dnia: 23.10.2019r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie – klauzula społeczna

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Pośrednictwo pracy:

Zapytanie ofertowe (z dnia 12.11.2019r.)

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Pracownik administracyjno-gospodarczy z uprawnieniami do 1 kv:

Zapytanie ofertowe (z dnia 30.01.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie – klauzula społeczna

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Pracownik administracyjno-gospodarczy z uprawnieniami do 1 kv:

Zapytanie ofertowe (z dnia 05.11.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia 19.11.2020 r.)

 

Magazynier z kursem komputerowym ECDL (moduł B3) lub równoważnym:

Zapytanie ofertowe (z dnia 22.12.2020 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia 05.01.2021 r.)

 

Magazynier z kursem komputerowym ECDL (moduł B3) lub równoważnym:

Zapytanie ofertowe (z dnia 04.03.2021 r.)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie ZUS, US

Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji

Załącznik nr 7 – Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania  (z dnia 17.03.2021 r.)