Wyłonienie wykonawcy w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dostosowanej do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu oraz do podpisania i realizacji kontraktów socjalnych lub umów na wzór kontraktu socjalnego dla 150 Uczestników projektu:

Zapytanie ofertowe (z dnia 13.12.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia – pracowników socjalnych

Załącznik nr 4 – Zestawienie doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postepowania

 

Poradnictwo psychologiczne:

Zapytanie ofertowe (z dnia 23.12.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia oferty

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Szkolenie zawodowe: specjalista do spraw rachunkowości i księgowości:

Zapytanie ofertowe (z dnia 10.01.2020)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 5 Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 Zobowiązanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy

Załącznik nr 9 Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postepowania

 

Szkolenie zawodowe: ” Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych”

Zapytanie ofertowe (z dnia 12.02.2020)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 5 Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 Zobowiązanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy

Załącznik nr 9 Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Szkolenie zawodowe: Opiekun osoby starszej

Zapytanie ofertowe (z dnia 02.03.2020)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 5 Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 Zobowiązanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy

Załącznik nr 9 Klauzula RODO

 

Szkolenia : Sprzedawca i kasjer / Prawo jazdy kat. B

Zapytanie ofertowe (z dnia 03.03.2020)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 5 Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 Zobowiązanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy

Załącznik nr 9 Klauzula RODO

 

Pośrednictwo pracy:

Zapytanie ofertow (z dnia 05.03.2020)

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-2-Wykaz-posiadanego-doświadczenia

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-Wykonawcy

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-ZUS-US

Załącznik-nr-5-Klauzula-RODO

Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-zatrudnieniu-osób-niepełnosprawnych-na-dzień-otwarcia-ofert

Załącznik-nr-7-Zobowiązanie-do-oddania-do-dyspozycji-Zamawiającego

Załącznik-nr-8-Wzór-umowy