27 lipiec 2018 r. – W związku z zakończonym etapem odwoławczym poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”.

Kolejnym etapem projektu jest etap szkoleniowo – doradczy, który odbędzie się w sierpniu 2018 roku. Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz podział Uczestników na grupy został załączony poniżej. Ponadto informujemy, że wskazane w harmonogramie szkolenia będą odbywać się w salach szkoleniowych Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 93F.
Na szczegółowe pytania odpowiadamy telefonicznie pod numerem: +48 724 717 771

Ostateczna_lista_rankingowa (plik do pobrania)

Ostateczna_lista_rezerwowa (plik do pobrania)

Lista_niezakwalifikowanych (plik do pobrania)

Harmonogram szkoleń (plik do pobrania)

Podział na grupy szkoleniowe (plik do pobrania)


6 lipiec 2018 r. – Publikujemy poniżej wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego, listę rezerwową osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego oraz listę osób niezakwalifikowanych (nie spełniających merytorycznych kryteriów oceny tj. osób, które nie uzyskały co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na jednym z etapów rekrutacji)

Wstępna_Lista_Rankingowa (plik do pobrania)

Lista_Rezerwowa (plik do pobrania)

Lista_osob_niezakwalifikowanych (plik do pobrania)


 

12 czerwiec 2018 r.  – Lista rankingowa do pobrania