Trwające rekrutacje
Nasze Projekty
Projekt „Kompleksowe wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenów średnich miast i gmin OSI województwa wielkopolskiego” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021 Obszar realizacji: Województwo wielkopolskie: 1. Powiat jarociński - Jarocin, - Jaraczewo…
PROJEKT: „Aktywna integracja drogą do zatrudnienia” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.1: Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Okres realizacji: 01.09.2019 – 28.02.2021 Obszar realizacji: powiaty pleszewski, ostrowski, kaliski, m. Kalisz, jarociński, ostrzeszowski w województwie wielkopolskim Projektodawca: EHED…
Projekt „Realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z gminy Ostrzeszów, Jarocin, Pleszew oraz Ostrów Wielkopolski” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.05.2022 Obszar realizacji : Województwo…
Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Okres realizacji: 30.09.2019 – 30.08.2021 Obszar realizacji : Województwo wielkopolskie: powiat kaliski – gmina…
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.12.2020 r. Obszar realizacji: województwo: łódzkie, powiat: brzeziński, gminy: Brzeziny – gmina…
„Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży budowlanej na terenie podregionu kaliskiego” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.6.Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Poddziałanie: 6.6.1Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.10.2019 Obszar realizacji: Powiat jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz…
Projekt: „Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek” OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2018 –31.12.2019 Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne Działanie :            7.1. Aktywna integracja Poddziałanie:        7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Projektodawca: EHED Usługi Szkoleniowe…
PROJEKT: „Akademia aktywności w województwie łódzkim.” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Okres realizacji: 01.03.2018 r. – 31.08.2019 r. Obszar realizacji: Województwo łódzkie…
Projekt: „Działaj zrozmachem - StartUP dla Ciebie” est realizowany w ramach Oś Priorytetowa: 6 Rynek Pracy Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie: 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Okres realizacji: 01.03.2018 – 31.08.2019 Obszar realizacji: Na terenie powiatów: jarociński, kępiński, kaliski, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski Instytucje zaangażowane w realizację projektu: 1) Partner wiodący: Ostrowski Park Przemysłowy Sp.…
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-200   Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne   Okres realizacji: 30.06.2017 – 30.06.2020   Projektodawca: EHED Usługi szkoleniowe Eryk Kowcuń 63-300 Pleszew, ul. M. Reja 2/2 NIP: 617-183-24-20, REGON: 250854547   Biuro projektu: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe ul.Piłsudskiego 30 a 89-600 Chojnice…
Projekt: „Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Chocz, Czermin oraz Nowe Miasto nad Wartą”  realizowany jest w ramach: Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne Działanie: 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Okres realizacji:  od 2017-06-01 do…
Projekt: „KOMPLEKSOWY PROGRAM PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB DŁUGOTRWALE PRACUJĄCYCH W BRANŻY SPAWALNICZEJ NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO.” jest realizowany w ramach:   Oś priorytetowa:6.Rynek pracy Działanie: 6.6.Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Poddziałanie: 6.6.1.Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – projekty konkursowe Okres realizacji:01.06.2017 r. – 30.06.2018 r. Obszar realizacji: Powiat Pleszew(Gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki,…
Projekt: Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa: 6 Rynek Pracy   Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość   Poddziałanie: 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO   Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019   Obszar realizacji: Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (powiat kaliski i ostrowski)   Projektodawca: EHED…
Projekt: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 8: Edukacja Działanie: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie: 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.06.2018 Obszar realizacji: Powiat Pleszewski Projektodawca: EHED USŁUGI…
Projekt: „ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa:       8. Edukacja Działanie:                   8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie             8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy Okres realizacji:        01.12.2016-31.08.2018 Obszar realizacji:       zamieszkiwanie na terenie powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, średzkiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego Projektodawca:          EHED…
Informacje na temat projektu Projekt: „Wsparcie osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu tik” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 8. Edukacja Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie Okres realizacji: 01.03.2016 - 31.03.2017   Obszar realizacji:   zamieszkiwanie na terenie powiatu pleszewskiego lub jarocińskiego na obszarach wiejskich w jednej z gmin: Chocz, Czermin, Gizałki,…
PROJEKTODAWCA: EHED USŁUGI SZKOLENIOWE ERYK KOWCUŃ PROJEKT: „Wsparcie dla osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą z terenu gmin OSI powiatów pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego".   KONTAKT. Wszelkie pytania dot.udziału w projekcie prosimy kierować na nr telefonu 536 715 956   W Zakładce Aktualności pojawiła się informacja o Zabezpieczeniu bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  …
Projekt „INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA W GMINIE CZERMIN” realizowany będzie w okresie od 01 lipca 2016 do 30 lipca 2017 na terenie gminy Czermin. Wsparciem objętych zostanie grupa 50 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Informacje na temat projektu   Projekt: „INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA W GMINIE CZERMIN” jest realizowany w…
Ehed - cenimy europejskie wartości
Podniesiesz kwalifikacje zawodowe
Indywidualne podejście do każdego projektu
Twój potencjał to dla nas wartość
Integrujemy środowisko lokalne

Polityka Prywatności (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z powyższym chcemy Cię poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. Informacje te znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Kliknij TUTAJ, aby się z nią zapoznać
x
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST