Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia treningu aktywności zawodowej w wymiarze:

– Doradztwo zawodowe – indywidualne – 98 osób x 2h/osoba

Łącznie do zrealizowania doradztw indywidualnego 196h (godziny zegarowe)

– Doradztwo zawodowe – grupowe – 7 grup (13-15 osób) x 12h/grupa

Łącznie do zrealizowania doradztwa grupowego 84h (godziny zegarowe)

Łącznie w ramach zamówienia do przeprowadzenia 280h zajęć (godziny zegarowe)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (plik do pobrania)

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia treningu umiejętności społecznych (aktywizacja i integracja społeczna):

ZAPYTANIE OFERTOWE (plik do pobrania)