Poradnictwo zawodowe:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia wykładowców

Załącznik nr 4 – Zestawienie usług doradczych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Wzór umowy