Wyłonienie wykonawcy w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dostosowanej do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu oraz do podpisania i realizacji kontraktów socjalnych lub umów na wzór kontraktu socjalnego dla 150 Uczestników projektu:

Zapytanie ofertowe (z dnia 13.12.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia – pracowników socjalnych

Załącznik nr 4 – Zestawienie doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postepowania

 

Poradnictwo psychologiczne:

Zapytanie ofertowe (z dnia 23.12.2019)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia oferty

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Szkolenie zawodowe: specjalista do spraw rachunkowości i księgowości:

Zapytanie ofertowe (z dnia 10.01.2020)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie ZUS i US

Załącznik nr 5 Wykaz posiadanej kadry

Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert

Załącznik nr 7 Zobowiązanie

Załącznik nr 8 Wzór umowy

Załącznik nr 9 Klauzula RODO

Zawiadomienie o wynikach postepowania