Nasze Projekty

Home > Nasze ProjektyPage 2
Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży spawalniczej na terenie powiatu pleszewskiego.

Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży spawalniczej na terenie powiatu pleszewskiego.

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie w branży spawalniczej zamieszkujących na terenie powiatu pleszewskiego poprzez realizację wsparcia prowadzącego do przekwalifikowania pracowników.
Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT

Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT

Projekt: Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa: 6 Rynek Pracy   Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość   Poddziałanie: 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO   Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019   Obszar realizacji: Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (powiat kaliski i ostrowski)   Projektodawca: EHED […]
Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez objęcie wsparciem 150 uczniów oraz 2 nauczycieli
ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH

ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH

Grupę docelową stanowić będą 104 osoby w wieku 25-64 lata z terenu powiatów ostrzeszowskiego, średzkiego, krotoszyńskiego, kępińskiego i pleszewskiego o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym tj. ISCED3), które z własnej inicjatywy chcą zdobyć bądź uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zewnętrznym i wydaniem świadectwa w jednym z czterech zawodów.
Wsparcie osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu TIK

Wsparcie osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu TIK

Okres realizacji projektu: 01.03.2016r. - 31.03.2017r.Zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie Gminy: Chocz, Czermin, Gizałki, Gołuchów (powiat pleszewski) oraz Jaraczewo i Kotlin (powiat jarociński) do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu kompetencji TIK w obszarze Informacja i Komunikacja na poziomie podstawowym.
Wsparcie dla osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą z terenu gmin OSI powiatów pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego

Wsparcie dla osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą z terenu gmin OSI powiatów pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego

Termin rekrutacji na sierpień - listopad (01.08.2016 - 30.11.2016r.) OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2016r. - 28.02.2018r. Projekt skierowany do 45 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie gmin: Gizałki, Dobrzyca, Pyzdry, Nowe Miasto n. Wartą, należących do jednej z poniższych grup:
Show Buttons
Hide Buttons