Nasze Projekty

Home > Nasze Projekty
Droga do aktywności

Droga do aktywności

Projekt skierowany jest do 80 os (60K,20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata, w tym 60 osób to osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej a 20 to osoby bierne zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie gmin słabo zaludnionych (DEGURBA 3) w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, piotrkowskim oraz zgierskim w woj. łódzkim.
Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży budowlanej na terenie podregionu kaliskiego

Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży budowlanej na terenie podregionu kaliskiego

„Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży budowlanej na terenie podregionu kaliskiego” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.6.Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Poddziałanie: 6.6.1Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.10.2019 Obszar realizacji: Powiat jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz […]
Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek

Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 98 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gmin: Koźmin Wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek w woj. Wielkopolskim poprzez realizację kompleksowego programu reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej.
Akademia aktywności w województwie łódzkim.

Akademia aktywności w województwie łódzkim.

Celem głównym jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (34K,26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i/lub kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.03.2018 do 31.08.2019 r.
Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie

Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie

Wzrost liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw w podregionie kaliskim poprzez realizację kompleksowego wsparcia dla 48 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie powiatów jarocińskiego/ kaliskiego/ kępińskiego/ krotoszyńskiego/ ostrowskiego/ ostrzeszowskiego/ pleszewskiego w województwie wielkopolskim
Szkolenia TIK szansą na wzrost atrakcyjności na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej

Szkolenia TIK szansą na wzrost atrakcyjności na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej

Celem projektu jest podniesienie nabycie kompetencji oraz kwalifikacji 340 osób w wieku aktywności zawodowej w zakresie TIK poprzez przeprowadzenie szkoleń na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, które zakończą się nabyciem certyfikatu.
Show Buttons
Hide Buttons