Nasze Projekty

Home > Nasze Projekty
Akademia aktywności w województwie łódzkim.

Akademia aktywności w województwie łódzkim.

Celem głównym jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (34K,26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez podniesienie ich kwalifikacji i/lub kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie od 01.03.2018 do 31.08.2019 r.
Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie

Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie

Wzrost liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw w podregionie kaliskim poprzez realizację kompleksowego wsparcia dla 48 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie powiatów jarocińskiego/ kaliskiego/ kępińskiego/ krotoszyńskiego/ ostrowskiego/ ostrzeszowskiego/ pleszewskiego w województwie wielkopolskim
Szkolenia TIK szansą na wzrost atrakcyjności na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej

Szkolenia TIK szansą na wzrost atrakcyjności na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej

Celem projektu jest podniesienie nabycie kompetencji oraz kwalifikacji 340 osób w wieku aktywności zawodowej w zakresie TIK poprzez przeprowadzenie szkoleń na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, które zakończą się nabyciem certyfikatu.
Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Chocz, Czermin oraz Nowe Miasto nad Wartą

Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Chocz, Czermin oraz Nowe Miasto nad Wartą

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gmin Chocz, Nowe Miasto nad Wartą oraz Czermin w woj. Wielkopolskim poprzez realizację kompleksowego programu reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej.
Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży spawalniczej na terenie powiatu pleszewskiego.

Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży spawalniczej na terenie powiatu pleszewskiego.

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie w branży spawalniczej zamieszkujących na terenie powiatu pleszewskiego poprzez realizację wsparcia prowadzącego do przekwalifikowania pracowników.
Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT

Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT

Projekt: Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa: 6 Rynek Pracy   Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość   Poddziałanie: 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO   Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019   Obszar realizacji: Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (powiat kaliski i ostrowski)   Projektodawca: EHED […]
Show Buttons
Hide Buttons