Nasze Projekty

Home > Nasze Projekty
Kompleksowe wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenów średnich miast i gmin OSI województwa wielkopolskiego

Kompleksowe wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenów średnich miast i gmin OSI województwa wielkopolskiego

Projekt „Kompleksowe wsparcie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenów średnich miast i gmin OSI województwa wielkopolskiego” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021 Obszar realizacji: Województwo wielkopolskie: 1. Powiat jarociński – Jarocin, – Jaraczewo […]
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia

Aktywna integracja drogą do zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 150 (90K,60M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 64 lat oraz należących do co najmniej jednej z następujących grup: - osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy; - osoby bierne zawodowo; - osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; - osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego; - osoby i/lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej ( PO PŻ).
Realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z gminy Ostrzeszów, Jarocin, Pleszew oraz Ostrów Wielkopolski

Realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z gminy Ostrzeszów, Jarocin, Pleszew oraz Ostrów Wielkopolski

Projekt „Realizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z gminy Ostrzeszów, Jarocin, Pleszew oraz Ostrów Wielkopolski” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.05.2022 Obszar realizacji : Województwo […]
Kompleksowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych

Kompleksowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych

Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Okres realizacji: 30.09.2019 – 30.08.2021 Obszar realizacji : Województwo wielkopolskie: powiat kaliski – gmina […]
Droga do aktywności

Droga do aktywności

Projekt skierowany jest do 80 os (60K,20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata, w tym 60 osób to osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej a 20 to osoby bierne zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie gmin słabo zaludnionych (DEGURBA 3) w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, piotrkowskim oraz zgierskim w woj. łódzkim.
Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży budowlanej na terenie podregionu kaliskiego

Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży budowlanej na terenie podregionu kaliskiego

„Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży budowlanej na terenie podregionu kaliskiego” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 6: Rynek pracy Działanie: 6.6.Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Poddziałanie: 6.6.1Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.10.2019 Obszar realizacji: Powiat jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz […]
Show Buttons
Hide Buttons
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST