Biuro Projektu:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Brzezińska 32
95-040 Koluszki

Osoba do kontaktu: Danuta Małecka, tel. 44 714 58 25