Grupa I:

BROKER EDUKACYJNY

DORADZTWO ZAWODOWE GRUPOWE

DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUPOWE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE

SZKOLENIE ZAWODOWE

 

Grupa II:

BROKER EDUKACYJNY

DORADZTWO ZAWODOWE GRUPOWE

DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUPOWE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE

SZKOLENIE ZAWODOWE

 

Grupa III:

BROKER EDUKACYJNY

DORADZTWO ZAWODOWE GRUPOWE

DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUPOWE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE