Regulamin_rekrutacji_uczestników

Formularz_rekrutacyjny

Załacznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego

Biznes plan

Biznes plan (wersja edytowalna .doc)

Deklaracja uczestnictwa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Karta_oceny_biznesplanu

Oswiadczenie zamieszkanie

Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych

Minimalne_wymagania_dotyczące_oceny_biznesplanu

Sekcje_PKD_przyporządkowane_do_branż_o_największym_potencjale_rozwojowym_i_lub_branż_strategicznych_dla_regionu

Standardy_realizacji_wsparcia_w_projektach_Działania_6.3_WRPO_2014-2020_Samozatrudnienie_i_przedsiębiorczość

 

Biznesplan_przykład

 

Regulamin przyznawania srodków na rozwój przedsiebiorczości

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA BEZZWROTNEJ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIEDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załaczniki do regulaminu zabezpieczeń bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

załącznik nr 1

zalącznik nr 2

zalącznik 3A

Załącznik 3B

załącznik 3c

załącznik nr 4

załacznik nr 5

 

Oświadczenie o sprzęcie używanym

Opis faktury

zestawienie poniesionych wydatków