Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Dokumenty zgłoszeniowe (uczeń):

Ankieta rekrutacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Zaświadczenie o statusie ucznia

 

Dokumenty przystąpienia (uczeń):

Deklaracja uczestnictwa – przystąpienie

Oświadczenie – Uczestnika projektu

Umowa o uczestnictwo w projekcie (osoby korzystające z usług doradcy zawodowego)

Umowa o uczestnictwo w projekcie (idących na staże zawodowe)

 

Dokumenty zgłoszeniowe (nauczyciel):

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie dot. kwalifikacji zawodowych

Zaświadczenie – o statusie nauczyciela

Dokumenty przystąpienia (nauczyciel):

Oświadczenie – uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa – przystąpienie

Umowa o uczestnictwo w projekcie

 

REGULAMIN STAŻU ZAWODOWEGO

WZÓR UMOWY STAŻOWEJ I

WZÓR UMOWY STAŻOWEJ II