29 sierpień 2018 r.

28 osób przystąpiło do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie stolarz. Egzamin składał się z dwóch etapów: części teoretycznej (pisemnej) oraz praktycznej. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin zawodowy i przekazano im świadectwa kwalifikacyjne. Osoby te wcześniej – przed przystąpieniem do egzaminu – ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w trybie zaocznym w zawodzie stolarz w obrębie kwalifikacji A13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich.


25 sierpień 2018 r.

Uczestnicy, którzy ukończyli proces kształcenia  w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w trybie zaocznym w zawodzie krawiec przystąpili do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodzie. Egzamin składał się z dwóch etapów: części teoretycznej (pisemnej) oraz praktycznej. Dwudziestu ośmiu uczestnikom, którzy zdali egzamin zawodowy przekazano świadectwa kwalifikacyjne.


4 sierpień 2018 r.

Uczestnicy, którzy ukończyli proces kształcenia  w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w trybie zaocznym w zawodzie ślusarz przystąpili do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodzie. Egzamin składał się z dwóch etapów: części teoretycznej (pisemnej) oraz praktycznej. Dwudziestu ośmiu uczestnikom, którzy zdali egzamin zawodowy przekazano świadectwa kwalifikacyjne.


27 czerwiec 2018 r.

Wszyscy uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w trybie zaocznym w zawodzie krawiec w obrębie kwalifikacji A12 Wykonywanie usług krawieckich zakończyli kurs i otrzymali zaświadczenia. Uczestnicy mogą teraz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodzie.


25 czerwiec 2018 r.

Wszyscy uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w trybie zaocznym w zawodzie ślusarz w obrębie kwalifikacji M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi zakończyli kurs i otrzymali zaświadczenia. Uczestnicy mogą teraz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodzie.


23 marzec 2018 r.

Kolejna 28 osobowa grupa osób rozpoczęła kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w trybie zaocznym. Tak jak ma to miejsce w innych realizowanych w ramach projektu kursach są to osoby powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy rozpoczęli kurs w trybie zaocznym w zawodzie stolarz w obrębie kwalifikacji A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich. Kurs składa się z 683 godzin szkoleniowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne). 163 godzin poświęcone zostanie na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz na efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. Pozostałe 520 godzin poświęcone zostanie na wytwarzanie wyrobów stolarskich – składającego się z  2 modułów (wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych oraz wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich).


23 marzec 2018r.

Osobom, które brały udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej i przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej przekazano informacje o wynikach. Uczestnikom projektu, którzy zdali egzamin przekazano w dniu dzisiejszym świadectwa kwalifikacyjne.


12 luty 2018 r.

10 i 11 lutego 2018r. osoby, które brały udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej przystąpiły do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. Wyniki egzaminu znane będą w drugiej połowie marca br.


12 styczeń 2018 r.
Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończyli oni w sierpniu 2017 r.)  w dniu wczorajszym (11 stycznia 2018r) przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej).


8 grudzień 2017 r.
Kolejna 28 osobowa grupa osób rozpoczęła kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w trybie zaocznym. Tak jak ma to miejsce w innych realizowanych w ramach projektu kursach są to osoby powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy rozpoczęli kurs w trybie zaocznym w zawodzie ślusarz w obrębie kwalifikacji M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Kurs składa się z 618 godzin szkoleniowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne).195 godzin poświęcone zostanie na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz na efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczohutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. Pozostałe 423 godzin poświęcone zostanie na wykonywanie i naprawę elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – składającego się z 4 modułów (wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, wykonywanie połączeń materiałów, naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).


7  grudzień 2017 r
Cały czas trwa jeszcze rekrutacja uczestników do wzięcia udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie stolarz. Zakończyła się natomiast rekrutacja osób chcących wziąć udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie ślusarz


4 październik 2017 r.
28 osób powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach rozpoczęło kurs w trybie zaocznym w zawodzie krawiec w obrębie kwalifikacji A.12 Wykonywanie usług krawieckich. Kurs składa się z 683 godzin szkoleniowych, na które składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. 163 godzin poświęcone zostanie na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz na efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. Pozostałe 520 godzin przeznaczonych zostanie na wykonywanie usług krawieckich, który podzielony został na 2 moduły – wykonywanie wyrobów odzieżowych oraz wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych.


3 październik 2017 r.
Zakończono rekrutację uczestników projektu dot. kursu w zawodzie krawiec (w dniu jutrzejszym rozpoczną oni pierwsze zajęcia). Cały czas trwa rekrutacja uczestników do następujących kwalifikacyjnych kursów zawodowych: ślusarz oraz stolarz


1 wrzesień 2017 r.
Wszyscy uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w trybie zaocznym w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej w obrębie kwalifikacji Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osoby niepełnosprawnej zakończyli kurs i otrzymali zaświadczenia. Uczestnicy mogą teraz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodzie w obrębie kwalifikacji Z8, który odbędzie się w sesji zimowej – na początku 2018 roku.


18 kwietnia 2017 r.

Dwudziestu uczestników projektu powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach rozpoczęło kurs w trybie zaocznym w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej w obrębie kwalifikacji Z9 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osoby niepełnosprawnej. Kurs składa się z 365 godzin szkoleniowych, na które składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. 137 godzin poświęcone zostanie na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz na efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. Pozostałe 228 godzin uczestnicy poświęcą na udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osób niepełnosprawnych podzielonych na 4 moduły – organizowanie pracy z os. niepełnosprawną, wykonywanie czynności opiekuńczych, aktywizowanie os. niepełnosprawnych do samodzielności życiowej, wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnych sytuacjach życiowych.


17kwiecień 2017r,

Zakończono rekrutację uczestników projektu dot. kursu w zawodzie asystent os. niepełnosprawnej.