23 marzec 2018 r.

Ruszyły zajęcia realizowane w ramach zadania 1: Szkolenia z zakresu TIK oraz certyfikacja nabytych umiejętności cyfrowych na poziomie podstawowym.
Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności dających swobodę w posługiwaniu się podstawowym narzędziem pracy jakim jest komputer i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego.