Od dnia 25.03.2020 r. z powodu pandemii koronawirusa (COVID 19) wszystkie zajęcia z uczestnikami projektu zostały czasowo wstrzymane. O wznowieniu działań będziemy informowali na bieżąco.

 

Styczeń-marzec 2020 r.

W miesiącach styczeń – marzec szkolenia rozpoczęło 12 grup na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Natomiast 19 grup ukończyło szkolenia. Rekrutacja do projektu została zakończona.

 

Październik – grudzień2019 r.

W tych miesiącach szkolenia rozpoczęło 11 grup a skończyły 3. W dalszym ciągu trwa rekrutacja do projektu.

 

Lipiec – wrzesień 2019 r.

W okresie tym szkolenia rozpoczęły 4 grupy a kolejne 2 je zakończyły. Zespół firmy cały czas prowadzi rekrutację do projektu.

 

Maj 2019r.

W maju szkolenia rozpoczęła grupa nr 8 a skończyła grupa nr 6.  W dalszym ciągu odbywa się rekrutacja do projektu.

 

Luty – marzec 2020 r.

W okresie tym szkolenia rozpoczęły 3 grupy na poziomie średniozaawansowanym. Są to grupy nr 5, 6 i 7.

 

Październik – listopad 2018 r.

W październiku szkolenie rozpoczęła jedna grupa na poziomie podstawowym. Zakończyła je w listopadzie. Nadal trwa rekrutacja do projektu.

 

Czerwiec – sierpień 2018 r.

W okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. szkolenia rozpoczęły i zakończyły dwie grupy – 2 i 3. Zespół nadzorujący projekt nadal prowadzi rekrutację do udziału w szkoleniach.

 

Marzec – kwiecień 2018 r.

W marcu 2018 r. szkolenie na poziomie podstawowym rozpoczęła pierwsza grupa. Zakończyła je
w kwietniu. Trwa rekrutacja do projektu.