23 listopad 2017 r. – – ruszają kolejne zajęcia z doradcą zawodowym z nową grupą w Gminie Chocz realizowane w ramach Zadania 1 .

3 listopad 2017 r. – ruszają kolejne zajęcia z psychologiem w Gminie Czermin realizowane w ramach Zadania 2 .Aktywizacja i integracja społeczna: trening kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach zadania zostanie przeprowadzony coaching indywidualny zgodnie z potrzebami uczestników, który ma na celu m.in. zwiększenie pewności siebie, samooceny, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określeniu swoich potrzeb i problemów, oraz określeniu celów zawodowych. Poradnictwo psychologiczne ma na celu nabycie umiejętności społecznych, podniesienie motywacji do działania i wiary w siebie określenie celu zawodowego przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

2 listopad 2017 r. – ruszają pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym w Gminie Czermin realizowane w ramach Zadania 1 .Aktywizacja i integracja społeczna: utworzenie i realizacja kontraktów socjalnych lub kontraktów równoważnych z kontraktem socjalnym oraz IPD lub dokumentów równoważnych. Zajęcia mają na celu przygotować uczestników do podjęcia aktywności zawodowej, przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, nabycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.