Trwające rekrutacje
Nasze Projekty
Informacje na temat projektu Projekt: „Wsparcie osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu tik” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 8. Edukacja Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie Okres realizacji: 01.03.2016 - 31.03.2017   Obszar realizacji:   zamieszkiwanie na terenie powiatu pleszewskiego lub jarocińskiego na obszarach wiejskich w jednej z gmin: Chocz, Czermin, Gizałki,…
PROJEKTODAWCA: EHED USŁUGI SZKOLENIOWE ERYK KOWCUŃ PROJEKT: „Wsparcie osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą z terenu OSI powiatów pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego.” REKRUTACJA  Rekrutacja w projekcie prowadzona jest w okresie 01.08.2016 - 31.10.2016 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie: - formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem (opis planowanej działalności gospodarczej) - do pobrania w zakładce…
Projekt „INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA W GMINIE CZERMIN” realizowany będzie w okresie od 01 lipca 2016 do 30 lipca 2017 na terenie gminy Czermin. Wsparciem objętych zostanie grupa 50 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Informacje na temat projektu   Projekt: „INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA W GMINIE CZERMIN” jest realizowany w…
Ehed - cenimy europejskie wartości
Podniesiesz kwalifikacje zawodowe
Indywidualne podejście do każdego projektu
Twój potencjał to dla nas wartość
Integrujemy środowisko lokalne