Trwające rekrutacje
Nasze Projekty
Projekt: „Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Chocz, Czermin oraz Nowe Miasto nad Wartą”  realizowany jest w ramach: Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne Działanie: 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Okres realizacji:  od 2017-06-01 do…
Projekt: „KOMPLEKSOWY PROGRAM PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB DŁUGOTRWALE PRACUJĄCYCH W BRANŻY SPAWALNICZEJ NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO.” jest realizowany w ramach:   Oś priorytetowa:6.Rynek pracy Działanie: 6.6.Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Poddziałanie: 6.6.1.Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – projekty konkursowe Okres realizacji:01.06.2017 r. – 30.06.2018 r. Obszar realizacji: Powiat Pleszew(Gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki,…
Projekt: Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru funkcjonalnego Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza w ramach ZIT jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa: 6 Rynek Pracy   Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość   Poddziałanie: 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO   Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019   Obszar realizacji: Aglomeracja Kalisko – Ostrowska (powiat kaliski i ostrowski)   Projektodawca: EHED…
Projekt: „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 8: Edukacja Działanie: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie: 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy Okres realizacji: 31.12.2016 - 29.04.2018 Obszar realizacji: Powiat Pleszewski Projektodawca: EHED USŁUGI…
Projekt: „ZAWODOWE KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH O NISKICH KWALIFIKACJACH” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa:       8. Edukacja Działanie:                   8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie               8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy Okres realizacji:        01.12.2016-31.03.2018 Obszar realizacji:       zamieszkiwanie na terenie powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, średzkiego, ostrzeszowskiego Projektodawca:          EHED…
Informacje na temat projektu Projekt: „Wsparcie osób bezrobotnych poprzez organizację szkoleń z zakresu tik” jest realizowany w ramach: Oś Priorytetowa: 8. Edukacja Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie Okres realizacji: 01.03.2016 - 31.03.2017   Obszar realizacji:   zamieszkiwanie na terenie powiatu pleszewskiego lub jarocińskiego na obszarach wiejskich w jednej z gmin: Chocz, Czermin, Gizałki,…
PROJEKTODAWCA: EHED USŁUGI SZKOLENIOWE ERYK KOWCUŃ PROJEKT: „Wsparcie dla osób bezrobotnych chcących otworzyć działalność gospodarczą z terenu gmin OSI powiatów pleszewskiego, średzkiego i wrzesińskiego".   KONTAKT. Wszelkie pytania dot.udziału w projekcie prosimy kierować na nr telefonu 536 715 956   W Zakładce Aktualności pojawiła się informacja o Zabezpieczeniu bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  …
Projekt „INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA W GMINIE CZERMIN” realizowany będzie w okresie od 01 lipca 2016 do 30 lipca 2017 na terenie gminy Czermin. Wsparciem objętych zostanie grupa 50 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Informacje na temat projektu   Projekt: „INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA W GMINIE CZERMIN” jest realizowany w…
Ehed - cenimy europejskie wartości
Podniesiesz kwalifikacje zawodowe
Indywidualne podejście do każdego projektu
Twój potencjał to dla nas wartość
Integrujemy środowisko lokalne